I finansverdenen er det mange begrep og navn som det kanskje ikke kan være lett å bli klok på for den vanlige forbruker. Men ordene mikrolån og smålån er stort sett ganske klare i sin tale – her skjønner de fleste at man snakker om lån av små størrelser. Men hva er egentlig små størrelser, og er det noen spesielle vilkår eller betingelser for disse lånene? Her skal vi se nærmere på hva som definerer mikrolån og smålån, som egentlig bare er varianter av forbrukslån der summene er relativt små.

Her går grensen for norske smålån

Mange norske tilbydere av forbrukslån lar deg søke om lånesummer på inntil 500 000 kroner, og derfor er det ikke så rart at man har fått begrepet «smålån» som gjelder de langt mindre summene. Her til lands så vil de fleste lån som er på 50 000 kroner eller mindre bære denne tittelen, og ofte vil man da få ekstra gunstige betingelser tilpasset disse summene. Enkelte tilbydere har også maksimale lånesummer på 20 000 kroner for sine smålån, og da begynner vi virkelig å snakke om mikrolån.

Det finnes altså ingen spesifikk grense for hva som er et smålån, men de tilbyderne som har en øvre lånegrense på nevnte summer som ovenfor vil altså være i det korrekte sjiktet. Enkelte banker tilbyr også både smålån og vanlige forbrukslån, men da gjerne med forskjellige betingelser avhengig av størrelsen.

Spesielle betingelser og vilkår

Ofte kommer smålån med egne betingelser sammenlignet med vanlige forbrukslån. Skal man for eksempel bare låne 20 000 kroner, så kan man ende opp med en høy effektiv rente målt i prosent, men ettersom nedbetalingstiden da vil være relativt kort, så behøver ikke lånet bli så veldig dyrt totalt sett. Dessuten vil mange tilbydere av smålån kunne gi deg en lavere effektiv rente sammenlignet med vanlige forbrukslån, ettersom risikoen for mislighold er mindre ved de lavere summene. Dette «belønnes» du med i form av lavere rente og færre gebyrer.

Vilkårene for å søke om smålån er også langt mer overkommelige enn vanlige forbrukslån. Her er ikke inntektskravene like høye, og generelt så ligger lista noe lavere for smålån.

Mikrolån eller kredittkort?

Et spørsmål man bør stille seg dersom man vurderer å søke om et mikrolån eller et smålån, er om det kan løses bedre gjennom et kredittkort. For ofte har disse kortene kredittgrenser på mellom 50 000 til 100 000 kroner, og ved å bruke et slikt kort fremfor å ta opp et lån, så unngår man gebyrer og man får samtidig en rentefri nedbetalingsperiode (her finnes det riktignok unntak du bør kjenne til). Ulempen derimot er at renten er mye høyere når den først begynner å løpe.

Derfor er dette en vurderingssak. Skal man ha et lite lån som man skal betale ned relativt kjapt, så vil et kredittkort være en god løsning dersom man har det for hånden. Skal man derimot betale ned over lengre tid, så vil et smålån være mer gunstig ettersom renten på disse lånene som regel er en god del lavere enn hva de vil være ved kredittkort.

http://www.dagbladet.no/2016/03/14/nyheter/hegnarno/okonomi/rente/43514663/